Zakládáme si na komplexní péči a individuálním přístupu.

Chodidla se diagnostikují ve statickém a v dynamickém zatížení.

Fyzioterapeut hodnotí chodidlo a postavení celé dolní končetiny. Využívá vyšetření  pohledem, pohmatem a také konkrétní funkční testy doplněné o vyšetření na podoskopu. 

Pouze prostý otisk chodidla a paprsky vysoce polarizovaného světla ukážou terapeutovi celkovou statiku a dynamiku nohou pacienta.  S využitím podoskopu může fyzioterapeut zjistit, o jakou ortopedickou vadu nohou jde, a jestli se tím narušuje i celková funkčnost páteře, případně řešit potíže s tím spojené.

Toto vyšetření je tedy důležité pro celkové zhodnocení pohybových stereotypů a držení těla i u bolestí zad (krční, hrudní a bederní páteře). 

Výsledkem vyšetření může být odhalení vad jako je například:

  • vbočený kotník
  • propadlá klenba
  • hallux valgus
  • patní ostruha
  • bolesti v oblasti hlezenního kloubu
  • bolesti kolenních kloubů
  • bolesti kyčelních kloubů 

Na základě vyšetření je stanoven management terapie a klientovi jsou doporučeny vhodné cviky a pomůcky. Fyzioterapeut s klientem pracuje na korekci stoje, na správné technice odvíjení plosky při chůzi, běhu či jiném pohybu.

Objednejte se na Vyšetření chodidel na podoskopu s následnou fyzioterapií k Bc. Petře Suchánkové, Dis. nebo k Mgr. Jakubovi Bezpalcovi.