Zakládáme si na komplexní péči a individuálním přístupu.

V rámci fyzioterapie pánevního dna jsme schopni řešit dysfunkci svalů pánevního dna.

Naše terapeutky vám pomohou např. s inkontinencí, bolestivou kostrčí, nepravidelným menstruačním cyklem, bolestivým pohlavním stykem nebo při problémech s otěhotněním.

Fyzioterapie pánevního dna pro ŽENY

Kdy vyhledat fyzioterapii pánevního dna:

  • Bolestivý/nepravidelný menstruační cyklus
  • Bolestivý pohlavní styk
  • Bolest kostrče
  • Obtíže s otěhotněním
  • Inkontinence moči
  • Prolaps pánevních orgánů
  • Po gynekologických operacích – císařský řez, hysterektomie, …

Jak probíhá návštěva s fyzioterapeutkou? 

Při prvním setkání je klientka obeznámena s anatomií a funkcí svalů pánevního dna, je odebrána anamnéza. Dotazujeme se pacientky, jaké jsou současné zdravotní obtíže, přidružená onemocnění, fyzická aktivita, menstruační cyklus, počet a průběh těhotenství a porodů, atd.

Následuje komplexní vyšetření pohybového aparátu.

Pro vyšetření svalů pánevního dna může fyzioterapeut dále využít:

  • Vyšetření per vaginam (přes vagínu), které fyzioterapeutovi umožní vyhodnocení stavu svalů pánevní dna. Hodnocena je svalová aktivita, relaxace a schopnost svalů reagovat na náhlé zvýšení nitrobřišního tlaku. Toto vyšetření probíhá vleže na zádech s pokrčenými koleny, případně poté vsedě a ve stoji.
  • Vyšetření per rectum (přes konečník), které slouží k vyšetření citlivosti, napětí a svalové síly pánevního dna, toto ošetření umožňuje provedení lokálního ošetření. Toto vyšetření probíhá v poloze kleku na všech čtyřech končetinách s oporou o horní končetiny.

Na základě vstupního vyšetření jsou pacientce jsou ukázány a doporučeny vhodné cviky.

 

Jsme tu od toho, abychom vám pomohli cítit se dobře ve svém těle. Objednejte se k naší fyzioterapeutce Mgr. Kateřině Prokopové.