Zakládáme si na komplexní péči a individuálním přístupu.

Sportovní fyzioterapie není určena pouze pro vrcholové sportovce. Je vhodná pro všechny aktivní jedince, kteří chtějí zlepšit svůj sportovní výkon, naučit se kompenzovat stávající pohybovou aktivitu, preventivně předcházet zranění a další.

Zlepšení výkonu, prevence zranění, kompenzace pohybové aktivity

Chcete se zlepšit ve vašem oblíbeném sportu, naučit se vhodná kompenzační cvičení, doléčit zranění z minulosti?

V rámci sportovní fyzioterapie se věnujeme:

  • Poúrazovým a pooperačním stavům 
  • Správnému stereotypu dýchání
  • Špatným pohybovým stereotypům
  • Svalovým dysbalancím 
  • Vhodné regeneraci po sportovním výkonu
  • Akutní i chronické bolesti krční, hrudní i bederní páteře
  • Bolestem hlavy
  • Bolestem hlezenních, kolenních, kyčelních kloubů
  • Bolestem v oblasti Achillovy šlachy

Sportovní fyzioterapii se u nás nejvíce věnuje Bc. Viktor Shejbal.