Zakládáme si na komplexní péči a individuálním přístupu.

V Bulovka Fyzio Clinic přijímáme dětské pacienty od 6. roku věku.

Vhodná návštěva fyzioterapeuta

Terapie či pouhá konzultace s fyzioterapeutem je v tomto dětském věku vhodná jako edukační působení, a to i pro děti bez obtíží pohybového aparátu. Cílem každého fyzioterapeuta je zachytit případné odchylky co nejdříve a preventivně na nich pracovat již od dětského věku.

U dětských pacientů se setkáváme nejčastěji s: 

  • Plochou nohou
  • Vbočenými kotníky
  • Vadným držením těla, skoliotickým držením, skoliózou
  • Hypermobilitou
  • Poúrazovými a pooperačními stavy
Fyzioterapii je vhodné zařadit u dětí i v rámci sportu či pohybové aktivity, a to pro prevenci vzniku zranění, nácvik kompenzačních cvičení, stabilizaci páteře a celkové zlepšení pohybových stereotypů.